Szanowni rodzice !!!

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej informuję, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
• zajęcia w szkole będą zawieszone na 2 tygodnie od 12 do 25 marca
• 12 i 13 marca br. to dni, ( rozwiązanie przejściowe) w których w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze, prosimy o wstrzymanie się z posyłaniem uczniów do szkoły jedynie w sytuacji braku możliwości zapewnienia opieki w domu uczniowie mogą korzystać ze świetlicy w budynku szkoły przy ul Kościuszki 13.
• Od 16 do 25 marca szkoła zawiesza swoją działalność.

Zwracam się z apelem o sprawdzanie wiadomości na e –dzienniku ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna i rozwojowa, o wszelkich zmianach będę niezwłocznie informował za pomocą dziennika elektronicznego oraz informacji wywieszonej na drzwiach wejściowych do szkół.

Jerzy Pęcak