W środę – 9 października 2019 r. wychowawcy klas pierwszych: Bogumiła Ganczarska, Elżbieta Lega i Kamila Paszek-Czupińska wraz ze swoimi uczniami przygotowały uroczystość pasowania na ucznia. Wśród zaproszonych gości była dyrekcja szkoły i szerokie grono rodziców oraz bliskich krewnych uczniów.  Na wstępie dyrektor szkoły Jerzy Pęcak powitał zgromadzonych, a szczególnie uczniów klas pierwszych. W swoich słowach odniósł się też do zadań edukacyjno-wychowawczych stojących przed szkołą oraz znaczeniu jej  współpracy z rodzicami. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne  w recytowanych wierszach i śpiewanych piosenkach. Najważniejsza część programu – pasowanie odbyło sie „bez zakłóceń”, a wszyscy nowo-pasowani uczniowie spisali się dzielnie . Podsumowaniem uroczystości były sesje zdjęciowe: grupowe i indywidualne oraz słodki poczęstunek  dla uczniów.

S. Fornal