Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej  – dzień 14-10-2019 (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Jedynie świetlica szkolna pełni dyżury opiekuńcze w godzinach: 6:30 – 16:00.

W tym dniu nie będą wydawane obiady oraz organizowane dowozy uczniów.

wicedyrektor

Stanisław Fornal