„A Cergowska patrzy i myśli, co się tutaj dzieje…”

Dnia 11 czerwca 2022 r. przy Sanktuarium pw. Św. Jana z Dukli odbyły się główne uroczystości obchodów 25. lecia wizyty świętego Jana Pawła II w Dukli. Uczniowie klasy 2 b naszej szkoły stworzyli piękną oprawę artystyczną. Doniosłemu świętu dodali podniosłych wrażeń artystyczno-estetycznych dumnie niosąc kilkunastometrową flagę o barwach papieskich oraz przedstawiając montaż słowno-muzyczny. Pięknie dziękujemy naszym artystom za godne reprezentowanie naszej szkoły oraz rodzicom za wyjątkową współpracę i zaangażowanie.  

Józefa Winnicka-Sawczuk i Paulina Domaradzka

Zdjęcia