Ile guzików jest w mundurze górnika i dlaczego tyle? Co to były biedaszyby? Kto jest patronem górników? Te i inne pytania skierowane były do pana Wiesława Jakieły, górnika w Kamieniołomie Lipowica, należącego do PPMD w Rzeszowie. Zaprosiłyśmy pana Jakiełę na spotkanie z uczniami naszej szkoły z racji górniczego święta Barbórka, które przypada na 4 grudnia. Dzieci obejrzały film dotyczący kopalnictwa, potem nastąpiła bardzo żywa rozmowa. Uczniowie byli bardzo przygotowani merytorycznie. Przygotowali śliczne laurki, które złożyli na ręce szanownego Gościa. Poprosili o przekazanie laurek dla wszystkich górników. Dyrektor szkoły pan Jerzy Pęcak w serdecznych słowach podziękował panu Wiesławowi Jakiele za odwiedziny i prelekcję, złożył w imieniu społeczności szkolnej serdeczne życzenia dla „Braci Górniczej”.

Organizatorzy spotkania

Józefa Winnicka-Sawczuk i Paulina Domaradzka

Więcej …