Kolejny raz zorganizowałyśmy  szkolny dzień pod hasłem „Szkoła na żółto”. Na całym świecie 3 grudnia obchodzony jest  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw. Dlatego też społeczność naszej szkoły bardzo aktywnie przyłącza się do tej akcji. Symbolem  tego dnia jest kolor żółty. Dlatego chętni uczniowie i pracownicy ubrali się na żółto lub mieli na ubraniu akcent w kolorze żółtym. Uczniowie klasy 3 b – jako organizatorzy – przygotowali żółte kokardki, które przypinali osobom wchodzącym do szkoły. Również dekoracja plastyczna na wystawce szkolnej nawiązywała do tematu przewodniego. W ten sposób wszyscy chcieliśmy wyrazić swoją łączność i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz zaznaczyć, że każdy jest takim samym człowiekiem. Serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział.

Józefa Winnicka-Sawczuk i Paulina Domaradzka

Zdjęcia