Dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego (klasy zerowej) przy Szkole Podstawowej w Dukli na rok szkolny 2021/22

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego (klasy zerowej) przy Szkole Podstawowej w Dukli na rok szkolny 2021/22 znajduje się w zakładce “Rekrutacja”.

Stanisław Fornal