W związku z wprowadzeniem od przyszłego tygodnia nauczania hybrydowego w klasach 1-3 informujmy, że od 26.04.2021 do 30.04.2021 klasy te będą uczęszczały do szkoły według następującego harmonogramu, realizując dotychczas obowiązujący plan zajęć:

poniedziałek – 26.04: 1a, 1b, 2a, 3b,
wtorek – 27.04: 1c, 2b, 3a, 3c,
środa – 28.04: 2a, 2c, 3c,
czwartek – 29.04: 1a, 1b, 2c, 3b,
piątek – 30.04: 1c, 2b, 3a.

W tym okresie będzie czynna świetlica szkolna od 6:30 do 16:00 i uczniowie będą dowożeni. Obiady będą przygotowywane i wydawane dla dzieci zgodnie z harmonogramem uczęszczania do szkoły. Ewentualne zmiany, prosimy uzgadniać z kierownikiem stołówki, tel. 780-051-990.

Uczniowie klas pierwszych wchodzą do szkoły od strony placu zabaw, a pozostałe klasy przez główne wejście.

Nadal obowiązują ustalone wcześniej procedury bezpieczeństwa sanitarnego.

Dyrekcja