f953292594c3d826ba9a7d78ef4123dd_L.jpg Weekend 27-29.05 był bardzo pracowity i obfitował w wiele emocji dla dwunastu drużyn z Hufca ZHP Krosno, w tym dla patrolu z 6 DH Iskra z Dukli. Po rocznej przerwie na stanicy w Woli Michowej zorganizowana została Harcerska Gra Techniczo-Sprawnościową, która jest najbardziej wymagającą grą, w jakiej do tej pory dane nam było brać udział. Uczestnicy HGTSu wzbogacili swoją wiedzę, zdobywali doświadczenie i umiejętności.

Sprawdzian znajomości technik harcerskich i sprawnościowych, zmysł orientacji w terenie, umiejętność posługiwania się busolą podczas nocnego marszu na azymut – to tylko niektóre z zadań które należało zrealizować. Podczas biegu patrolowego uczestnicy sprawdzili swoją znajomość z historii harcerstwa, regulaminów oraz statutu i symboliki harcerskiej. Podsumowaniem była gra nawiązująca do dzieła „Władca Pierścieni”. Wszyscy uczestnicy zgodnie podsumowali – warto było przyjechać w to urokliwe miejsce. Rywalizacja była zacięta, wiele można się było nauczyć , sprawdzić swoją sprawność fizyczną, umysłową i umiejętność pracy w zespole. Organizator, a zarazem komendant tegorocznego HGTSu hm. Piotr Lubaś perfekcyjnie przygotował wszystkie elementy tego przedsięwzięcia. Wszyscy bardzo solidnie na miarę swoich możliwości realizowali poszczególne zadania pokonując niekiedy własne słabości. Podsumowując, warto było to przeżyć, realizować i wiele się nauczyć. Wszyscy zgodnie zapewniali – do zobaczenia za rok!