W ramach obchodów 160 rocznicy najdłużej trwającego zrywu narodowego w okresie zaborów – powstania styczniowego 1863 r. w naszej szkole 19 maja 2023 r. wystąpiła grupa rekonstrukcji historycznej „Rekonstrukto – historia eksperymentalna” z Lublina. W trakcie prelekcji i pokazu nawiązano do wydarzeń historycznych z tamtego czasu oraz przedstawiono kolekcje strojów, broni i rekwizyty. Uczniowie brali czynny udział w prezentacji, co czasami wprowadzało elementy humorystyczne. Należy wspomnieć o tym , że chociaż ówczesne Podkarpacie w ramach Galicji było poza terenem czynnego powstania styczniowego, to z tego obszaru płynęła pomoc dla walczących w postaci: finansowej, zaopatrzeniowej, sanitarnej i ochotniczej (282 powstańców).

Duszą narodu, między innymi, jest historia i pamięć, więc i my staramy się nie zapomnieć.

S. Fornal

Zdjęcia