Dokładnie 10 kwietnia 6 DH ISKRA im. por. Władysława Barana „Bekas” z Dukli obchodziła już 9 urodziny! Był to wielki dzień dla całego środowiska, ponieważ oficjalnie druhna Julia Korzeniowska została mianowana drużynowa 6 Próbnej Gromady Zuchowej „Ogniste Niedźwiadki” działającej w Dukli, opiekunem gromady jest phm. Justyna Zimny. Gromadę tworzy również Bartłomiej Zając, który również wywodzi się z szósteczki. W tym dniu do szósteczki zostały oficjalnie przyjęte świeżaki, które otrzymały białe chusty, symbolizujące początek harcerskiej drogi. Za pomoc w organizacji uroczystości i wspólnego ogniska składamy serdeczne podziękowania przede wszystkim rodzicom i przyjaciołom naszych jednostek, dziękujemy za transport drewna i poczęstunek, dziękujemy również klubowi Twierdzy Teodorówka za użyczenie miejsca oraz Panu Juliuszowi Stola za przepiękne zdjęcia.

„…Postanowili więc, że od tej pory stale będą się spotykać. Właśnie tutaj, będą związywali Braterski Krąg. Obiecali sobie też, że ich przyjaźń pozostanie już na zawsze, nawet w te złe i dobre dni. Iskierki zaszczepiły wśród Niedźwiadków płomień pełen nadziei, wsparcia i miłości. Niedźwiadki zaś obiecały, że będą dbały o Iskierki. Na znak tej przyjaźni, już na zawsze na nocnym niebie będą się pojawiały konstelacje Wielkiej i Małej Niedźwiedzicy….”

Do 6 Próbna Gromada Zuchowa „Ogniste Niedźwiadki” zapraszamy dzieci od 6 do 9 lat, do 6 DH ISKRA im. por. Władysława Barana „Bekas” zapraszamy dzieci w wieku od 10 lat. W zastępach mamy dzieci z m.in.: Dukli, Nadola, Teodorówki, Zboisk, Cergowej, Lipowicy, Tylawy, Barwinka, Zyndranowej, Iwli i Głojsc.

phm. Justyna Zimny

pwd. Julia Korzeniowska