DSC_0051.JPG 3 maja 2014 roku w Kościele Farnym w Dukli, po mszy świętej w intencji Ojczyzny, odbył się uroczysty apel z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel przygotowali uczniowie z klasy 5c Szkoły Podstawowej w Dukli pod opieką p. Małgorzaty Lasek- Such i p. Wacława Solińskiego. Uroczystość uświetniła występami solowymi Emilia Zając- uczennica klasy 4b. Apel rozpoczął się odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie zaprezentowali montaż słowno- muzyczny. Przedstawili tło historyczne wydarzeń z 1791 roku, śpiewali pieśni i deklamowali wiersze patriotyczne. Młodzież ten ważny temat przygotowała rzetelnie , wniosła dużo serca i wykazała wielkie zaangażowanie. Zostało to docenione gromkimi brawami po zakończeniu uroczystości.