Uczniowie klas VI, VII i VIII w dniu 18 grudnia uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez funkcjonariusza dukielskiej policji Pana Pawła Łukaszewskiego. Głównym celem spotkania było zapoznanie wychowanków
z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich aby mieli większą świadomość konsekwencji swojego zachowania. Omówione zostały pojęcia tj.: kradzież, bójki, pobicia, niszczenie mienia, nieumiejętne korzystanie z internetu, ucieczki ze szkoły i inne.

Zachowania młodych osób nie zawsze są podyktowane środowiskiem w którym przebywają, ale są to zachowania wynikające z własnego wyboru, mające wpływ na dalsze życie młodych ludzi.

Młodzież nie zawsze zdaje sobie sprawę z konsekwencji swojego zachowania, dlatego miejmy nadzieję że zanim coś zrobią najpierw pomyślą, uspokoją emocje bo często są one złym doradcą.

Pedagodzy szkolni:Katarzyna Opałka, Maria Martowska

więcej zdjęć w galerii>>