20160930_102823.jpg W ramach zajęć z historii uczniowie klas V realizowali projekt Budowa grodów i zamków. Poznawali techniki budowy średniowiecznych grodów. Mogli dowiedzieć się jak żyli nasi przodkowie i czym się zajmowali. Obecnie prezentujemy prace uczniów klasy 5C Darii Buczek, Filipa Kokoszki, Kingi Janiszewskiej, Dominiki Fakadej, Kingi Twardzik, Dominika Twardzika, Sebastiana Jasińskiego, Patrycji Janochy. W najbliższym czasie będziemy prezentować prace pozostałych uczniów. Prace można obejrzeć w sali historycznej nr 34 oraz na stronie Internetowej naszej szkoły. Dla zainteresowanych publikujemy plakat edukacyjny Życie w grodzie.

Terminem „gród” oznaczali Słowianie zarówno małe zameczki możnych, jak i stanice przygraniczne, siedziby władzy i administracji, a także obwiedzione wałem miasta. Jak się wydaje, już sami średniowieczni Słowianie wprowadzili rozróżnienie na „gród” i „płot” – pierwszy charakteryzował się umocnieniami drewniano-ziemnymi (ewentualnie z dodatkiem kamiennym), zaś „płotami” nazywano wsie lub tymczasowe siedziby otoczone drewnianą palisadą.

Wbrew dawniejszym opiniom, nazywającym słowiańskie grody „bagiennymi”, nasi przodkowie wykorzystywali wszelkie rodzaje terenu do budowy siedlisk obronnych: mokradła, wyspy jeziorne, rzeczne i morskie, zakola i rozlewiska rzek, wzniesienia zdecydowanie górujące nad okolicą, wyloty kluczowych dolin itp.

S Kalita

20160930_102823.jpg W ramach zajęć z historii uczniowie klas V realizowali projekt Budowa grodów i zamków. Poznawali techniki budowy średniowiecznych grodów. Mogli dowiedzieć się jak żyli nasi przodkowie i czym się zajmowali. Obecnie prezentujemy prace uczniów klasy 5C Darii Buczek, Filipa Kokoszki, Kingi Janiszewskiej, Dominiki Fakadej, Kingi Twardzik, Dominika Twardzika, Sebastiana Jasińskiego, Patrycji Janochy. W najbliższym czasie będziemy prezentować prace pozostałych uczniów. Prace można obejrzeć w sali historycznej nr 34 oraz na stronie Internetowej naszej szkoły. Dla zainteresowanych publikujemy plakat edukacyjny Życie w grodzie. Continue reading „Budowa grodów i zamków”

20160930_102823.jpg W ramach zajęć z historii uczniowie klas V realizowali projekt Budowa grodów i zamków. Poznawali techniki budowy średniowiecznych grodów. Mogli dowiedzieć się jak żyli nasi przodkowie i czym się zajmowali. Obecnie prezentujemy prace uczniów klasy 5C Darii Buczek, Filipa Kokoszki, Kingi Janiszewskiej, Dominiki Fakadej, Kingi Twardzik, Dominika Twardzika, Sebastiana Jasińskiego, Patrycji Janochy. W najbliższym czasie będziemy prezentować prace pozostałych uczniów. Prace można obejrzeć w sali historycznej nr 34 oraz na stronie Internetowej naszej szkoły. Dla zainteresowanych publikujemy plakat edukacyjny Życie w grodzie. Continue reading „Budowa grodów i zamków”