INFORMACJA!!!

Mając na uwadze, wynikający z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80, poz. 563), obowiązek przeprowadzania co najmniej raz na dwa lata praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji, informuję iż w/w

 

[notice]

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE

będą przeprowadzone

w przedszkolu

przy Zespole Szkół nr 1w Dukli

w dniu 30.05.2012r. tj. środa, o godz. 10.00

przy udziale Straży Pożarnej i innych osób

od spraw p. poż. i bezpieczeństwa

[/notice]