DSC_0309.JPG Coraz częściej dzieci i młodzież spotykają się z przemocą rówieśniczą w mediach elektronicznych. Młodzi ludzie bardzo często bez ograniczeń używają komputerów i telefonów, mają dostęp do Internetu. Specyfika Internetu i telefonów komórkowych sprawia, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem, z którym często nie potrafią sobie sami poradzić. Coraz częściej też „tradycyjne” konflikty rówieśnicze ze szkoły są przenoszone do sieci, gdzie trudno dorosłym (rodzicom i nauczycielom) dotrzeć i problem zauważyć. Uczniowie rzadko z takimi problemami przychodzą do osób dorosłych. Wielu młodych ludzi jest wobec cyberprzemocy bezradna, ponieważ  nie wie, jak reagować.

Cyberprzemoc nie zostawia fizycznych śladów, ale jest przyczyną wstydu i upokorzeń. Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań, które podnoszą świadomość na temat niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z Internetu.  W ramach profilaktyki szkoła zaprosiła funkcjonariusza policji sierżanta sztabowego Grzegorza Szwasta.

Spotkanie z funkcjonariuszem odbyło się 27 października 2016 roku. Na lekcji drugiej, trzeciej i czwartej. Najpierw w pogadance udział wzięli  uczniowie klas szóstych, później klasy piąte, a na lekcji czwartej z policjantem rozmawiali uczniowie klas czwartych.

Podczas spotkania pan Grzegorz Szwast uświadomił młodzieży, że to co trafi do sieci zostaje tam już na zawsze. Jednorazowy żart może nieść daleko idące konsekwencje. Coś co pojawi się w sieci może mieć wpływ na życie nasze lub innej osoby – nie tylko teraz, ale też w przyszłości. Uczniowie zostali uświadomieni, że w Internetowej  przestrzeni nie są  anonimowi, i  nie mogą czuć się bezkarnie, bez względu na to co robią i jak się zachowują.

Funkcjonariusz zwrócił uwagę młodzieży, iż w Internecie również obowiązują zasady dobrego zachowania.

                                                                                                      Katarzyna Poradyło