recyclingUczniowie klasy III c włączyli się do akcji oddawania przeterminowanych leków do apteki. Zebrane leki oddali do apteki „Urtika”. Pani Jolanta Krajmas w ciekawy sposób wyjaśniła dlaczego powinniśmy oddawać leki przeterminowane w miejsca wyznaczone do tego. Związki zawarte w lekach po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi.Są też bardzo szkodliwe dla środowiska,ponieważ przedostając się do wód lub gleby potrafią je skazić na wiele lat . Uczniowie klasy III c będą prowadzić tę akcję cyklicznie.

 

Józefa Winnicka-Sawczuk