Po raz kolejny Dukla świeciła na niebiesko dla autyzmu. Temat, który jest dla nas wielką zagadką był omawiany i roztrząsany na wszystkie możliwe sposoby. Dnia 9 kwietnia w Dukli odbyła się kolejna edycja święta „niebieskich ptaków” – Dukielskie Dni Świadomości Autyzmu. W sali widowiskowej dukielskiego Ośrodka Kultury zebrali się wszyscy zainteresowani tematem. Prelegentami, którzy swoimi prezentacjami i przykładami z życia „porwali” licznie zebranych uczestników sympozjum byli pani Agnieszka Rajs Glazar , pani Elżbieta Janicka i pani Małgorzata Bielec. Głos zabrała również pani Małgorzata Szybiak. Podsumowania dokonał  pan dyrektor Stanisław Fornal i pani wizytator Justyna Zając-Bogaczyk. Cały sztab ludzi dwa dni pracował nad dekoracją sali i ulicy Kościuszki oraz logistyką wydarzenia. Byli to pracownicy SP w Dukli, rodzice uczniów i uczniowie dukielskiej szkoły. Piękny śpiew zawdzięczamy Milenie i Jagodzie Zając z SP w Lubatowej. Honorowy Patronat objął Starosta Powiatu Krośnieńskiego pan Jan Pelczar, Kurator Oświaty w Rzeszowie pani Dorota Nowak-Maluchnik i burmistrz Dukli Andrzej Bytnar. Nagłośnienie koordynowane było przez pana Piotra Jakiełę pracownika OK w Dukli. Bardzo liczna frekwencja, obecność nauczycieli, terapeutów, pedagogów, rodziców i psychologów z ośrodków, szkół i fundacji obszaru Powiatu Krośnieńskiego – świadczy o żywym zainteresowaniu tematem i o tym, że spektrum autyzmu jest cały czas nieodgadnioną płaszczyzną, przed którą musimy pokornie się pochylić.

Józefa Winnicka-Sawczuk i Paulina Domaradzka

organizatorki wydarzenia