Dukielskie Dni Świadomości Autyzmu 2019. Wspaniali Prelegenci, ważne tematy i profesjonalizm Organizatorów to podsumowanie pierwszego dnia. Autyzm jest wśród nas i nie można dotkniętych tą chorobą nie zauważać i pominąć, trzeba umieć zrozumieć, mieć świadomość….to tylko jedno z nielicznych zdań ze strony uczestników…

Wydarzenie mające miejsce w sali widowiskowo-teatralnej w Dukli pokazało, jak daleko idąca wrażliwość serc i zainteresowanie tematem spektrum autyzmu może sprawić, że nastąpi kulminacja emocji, wiedzy, przeżyć, wymiany doświadczeń i poglądów… wszystko po to, by być razem w działaniu na rzecz poprawy świadomości i rozumienia autyzmu, by wspierać się wzajemnie i pomagać każdemu, kto o tę pomoc poprosi. Jako organizatorki DDŚA  dokonałyśmy uroczystego otwarcia , zaprezentowałyśmy Honorowe Patronaty imprezy i przedstawiłyśmy Szanownych Gości i Prelegentów. Wśród Gości byli Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego pani Maria Kurowska, Dyrektor Powiatu Krośnieńskiego pani Monika Subik, Radna Powiatu Krosno pani Maria Parylak, Dyrektor PCEN w Rzeszowie o. Krosno pana Andrzej Dziugan – prelegent, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pan Witold Wyskiel, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dukli pan Jerzy Pęcak i wicedyrektor Stanisław Fornal, Dyrektor MOPS w Dukli pani Małgorzata Bielec-prelegent , Dyrektor Muzeum Historycznego w Dukli pan Waldemar Półchłopek, Dyrektor ŚDS w Cergowej pani Bogusława Dymek- Urynowicz, Dyrektor PPP w Miejscu Piastowym pani Marta Kuc- Jagiełło , Dyrektor PPP w Krośnie pani Renata Brągiel, Dyrektor DPS Zakonu Bonifratrów w Rymanowie pan Waldemar Półchłopek i kierownik pan Wojciech Pelczar, Dyrektor Przedszkola Gminnego w Dukli pani Lucyna Gumienny, Dyrektor Gminnego Żłobka w Dukli pani Patrycja Dobrzańska, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Krośnie pani Małgorzata Szybiak- prelegent , Dyrektor Parków Krajobrazowych w Dukli pan Łukasz Piróg, Prezes Fundacji „Wielkie Serce Dla Dzieci” pani Jadwiga Jagiełło , oraz Dyrektorzy szkół Gminy Dukla, przedstawiciele 67 jednostek dydaktyczno- opiekuńczo – wychowawczych województwa podkarpackiego- terapeuci, rodzice , pedagodzy, opiekunowie i wszyscy zainteresowani tematem autyzmu. Trio wokalno- instrumentalne w osobach Miłosz Wiatr z SP w Wietrznie, Jagoda Skrzyńska z SP w Dukli i Artur Szajna OK w Dukli uświetniło spotkanie – popłynęły łzy wzruszenia! Pomoc pań z MOPS Dukla, rodziców, pracowników OK w Dukli Piotr Jakieła i Artur Szajna, pomoc uczniów i pani Sabiny Janik współwłaścicielki Przedszkola Niepublicznego „Misiowo” w Chorkówce były na najwyższym poziomie organizacyjnym. Chylimy czoła przed Prelegentami, którzy swój kunszt wiedzy i doświadczeń przekazali w sposób doskonały !!! Byli to oprócz wymienionych wcześniej państwo Anna i Przemysław Pilutowie z Jasła, dr hab.prof . UP w Krakowie pani Danuta Wolska i dr Andrzej Wolski, pani Romualda Wojnar i Małgorzata Tajak z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

 

Józefa Winnicka-Sawczuk i Kamila Paszek-Czupińska – organizatorki DDŚA

więcej zdjęć>>