[important]

JEŚLI POSIADASZ W DOMU STARY TELEFON KOMÓRKOWY I NIE JEST ON JUŻ TOBIE POTRZEBNY-ODDAJĄC GO:

ROBISZ DOBRY UCZYNEK!

DZIAŁASZ EKOLOGICZNIE!

[/important]

Dołącz do akcji charytatywnej, która niepotrzebne telefony zamienia na:

  • dofinansowanie paczek świątecznych dla rodzin najuboższych
  • leczenie osób z chorobami nowotworowymi

Nasza szkoła dołączyła do Akcji, w ramach współpracy z TOWARZYSTWEM RODZIN WIELODZIETNYCH W KROŚNIE, w którym jest organizowana zbiórka telefonów komórkowych z następnym ich przekazaniem do recyklingu w zamian za: pomoc rodzinom najuboższym, leczenie osób z chorobą nowotworową.

Zbieramy wszystkie telefony, bez względu na ich wiek, poziom zużycia czy stan techniczny. Akcja ma nie tylko wymierne znaczenie, ale również niesie duże korzyści dla środowiska naturalnego – wszystkie telefony zamiast trafić na wysypisko zostaną poddane recyklingowi. Ponadto szkoła, która zbierze największą ilość telefonów dostanie bon – dofinansowujący wycieczki dla uczniów. Każda ilość telefonów jest bardzo mile widziana. Telefony należy przekazywać do pedagoga szkolnego do 5.12.2012 r.

 

PEDAGOG SZKOLNY

MARIA MARTOWSKA