20170329_194031001.jpeg W związku z 200. rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki w Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli odbył się wykład prof. dr hab. Mieczysława Rokosza  pt. Dziejowa rola Tadeusza Kościuszki. Otwarta została również wystawa poświęcona Tadeuszowi Kościuszce, generałowi dwóch armii, Najwyższemu Naczelnikowi Insurekcji 1794 roku i bohaterowi wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Jego postać można zobaczyć na obrazach Matejki, na banknotach, jego imię noszą wyższe uczelnie, a nawet góry na innych kontynentach. Rok 2017 obchodzony jest na całym świecie jako Rok Kościuszkowski.

            Na wystawie można zobaczyć różnego rodzaju pamiątki, elementy uzbrojenia, rekonstrukcje strojów kosynierów, zbiory ikonograficzne i numizmatyczne, przykłady biżuterii patriotycznej. Szczególne jednak miejsce na ekspozycji zajmuje kopia mało znanego listu napisanego w Dukli 19 października 1775 roku przez Tadeusza Kościuszkę do marszałka nadwornego koronnego, kasztelana krakowskiego Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha. Zachęcam do odwiedzania wystawy.

S. Kalita