Środa – 14.10.2020 (Dzień Edukacji Narodowej) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym dniu nie będą organizowane dowozy i wydawane obiady. Jedynie świetlica szkolna będzie pełniła dyżury w godzinach: 6:30-16:00.

Stanisław Fornal