Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 obchodzimy w Europie 11 lutego. Święto to zostało ustanowione przez Unię Europejską, aby promować istnienie oraz właściwe użycie ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego 112. Dnia 13 lutego w Szkole Podstawowej w Dukli odbyły się zajęcia poświęcone tej tematyce. Zaproszenie przyjęli ratownicy Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, strażacy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Krośnie i funkcjonariusze i pracownicy Komendy Miejskiej w Krośnie i Komisariatu Policji w Dukli.
Reprezentanci każdej ze służb ratunkowych wygłosili prelekcję tematyczną oraz dokonali prezentacji
najbardziej istotnych czynności, które są niezbędne zarówno przy wzywaniu pomocy, dzwoniąc na numer alarmowy 112, jak również podczas oczekiwania na przyjazd tych służb. Umiejętności te niejednokrotnie ratują życie i zdrowie człowieka. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć pojazdy poszczególnych służb ratunkowych z pełnym wyposażeniem. Najważniejsze treści, które dzieci zapamiętały, obejmowały istotę wzywania pomocy i zachowanie podczas udzielania pierwszej pomocy. Wiedzą już dokładnie, że na numer alarmowy 112 mogą dzwonić tylko w nagłych, wymagających interwencji służb ratowniczych sytuacjach, takich jak: wypadki drogowe, silne krwawienia i uszkodzenia ciała, omdlenia i utrata świadomości, pożary, przypadki porażenia prądem, kradzieże, włamania, rozboje, przypadki użycia przemocy, inne sytuacje nagłego zagrożenia życia, zdrowia, mienia i bezpieczeństwa. Spotkanie w znaczny sposób podniosło świadomość i znaczenie jednolitego ogólnoeuropejskiego numeru 112 oraz zaznaczyło uznanie pracy wszystkich osób, które wnoszą wkład do służb ratunkowych. Podziękowania kierujemy do: Podinspektora Zenona Stanisza – Komenda Komisariatu Policji w Dukli, młodszego aspiranta Barbary Kurek, młodszego aspiranta Arkadiusza Pałysa, starszego sierżanta Radosława Wróbla, starszego sierżanta Michała Sławniaka, posterunkowego Kamila Krzysika, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego Joanny Bukowczyk, ratowników medycznych Dariusza Sałaty i Łukasza Szurleja oraz do st. brygadiera Zbigniewa Nowaka, brygadiera Dariusza Gruszki, mł. kpt. Damiana Pelczara, mł. asp. Dawida
Maciejowskiego, st. ogn. Krzysztofa Wiernusza i sekc. Mateusza Walczyka. Integracja w działaniach
prewencyjnych daje bardzo wymierne efekty, jakimi jest ratowanie życia człowieka.
Organizatorzy: Józefa Winnicka-Sawczuk i Paulina Domaradzka