W dniu 7 czerwca 2023 na zajęciach kola technicznego ponownie wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach „laboratoriów przyszłości”. Tym razem swoje umiejętności kulinarne sprawdzali uczniowie klas czwartych i piątych naszej Szkoły. Początki były trudne, ale po pewnym czasie przyszły rezultaty w postaci pysznych gofrów, którymi następnie raczyli się „początkujący cukiernicy”. Zajęcia przyniosły uczniom nowe doświadczenia i niezwykłą satysfakcje, że zrobili to sami.

Maria Twardzik