17 maja 2021 roku w klasach 4-8 rozpoczyna się nauczanie hybrydowe, które będzie trwało do 28 maja 2021 roku. Główna zasada nauczania hybrydowego ma polegać na tym, że w danym dniu, według obowiązującego podziału godzin, wskazana połowa klas 4-8 odbywa naukę w szkole, zaś druga połowa klas uczy się zdalnie. Tak na przemian ma się to odbywać w kolejnych dniach.
Szczegółowy układ nauczania hybrydowego został zawarty w załączonej tabeli, z którym proszę się zapoznać ( zostanie również wywieszony w drzwiach wejściowych budynków szkoły przy ul. Kościuszki 13 i A. Krajowej 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej szkoły: sp.dukla.pl).
Proszę również pamiętać, że w okresie nauczana hybrydowego:
– w szkole obowiązują dotychczasowe procedury bezpieczeństwa w związku z pandemią Covid-19,
– klasy uczące się stacjonarnie podobnie, jak miało to miejsce we wrześniu i październiku 2020 roku, uczą się codziennie w tych samych wyznaczonych (oznaczenia klas zauważymy na drzwiach) salach lekcyjnych i pozostają pod stałą opieką nauczycieli,
– w dzienniku elektronicznym będzie odnotowywana, począwszy od 17 maja 2021, frekwencja uczniów w sposób tradycyjny – “normalny”, tak na zajęciach stacjonarnych, jak i zdalnych,
– lekcja stacjonarna trwa 45 minut a zdalna 30 minut,
– funkcjonują dowozy uczniów i stołówka wydaje obiady.

Stanisław Fornal 

Tabela – harmonogram nauczania hybrydowego