Szanowni Uczniowie i Rodzice!

Informacja dotycząca organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21 zostanie umieszczona w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły oraz wywieszona na drzwiach budynków szkoły przy ul. Kościuszki 13 i ul.  A. Krajowej 1 w dniu  27.08.2020 (czwartek).

Stanisław Fornal