W związku ze zmianami w prawie oświatowym w roku szkolnym 2014/15, zadaniem szkoły jest zaopatrzenie uczniów klas pierwszych w podręczniki do języka angielskiego, podobnie jak i w podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej.

Rodzice uczniów są zwolnieni z obowiązku zakupu tych podręczników oraz materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych.

                                                                                              wicedyrektor: Stanisław Fornal