1. Zapisów do świetlicy można dokonywać od 4 września 2023 r.
  2. Deklaracje do korzystania z obiadów można już pobierać z zakładki „stołówka” – strona internetowa szkoły lub w sekretariatach (ul. Kościuszki 13 i ul. A. Krajowej 1) i wypełnione składać u kierownika stołówki.
  3. Informacja o dowozach uczniów (obowiązuje od 5 września 2023 r.) znajduje się w zakładce „informacje praktyczne”-dowozy – strona internetowa szkoły oraz na drzwiach wejściowych do budynków szkół.

S. Fornal