INTEGRACJA NASZEJ SZKOŁY W REALIZACJI ZADANIA AKADEMII PSZCZOŁY BOHATERA POPRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

Szkoła Podstawowa w Dukli od początku roku szkolnego 2023/2024 bierze udział w realizacji zadania pt. „Edukacja miodowa w szkołach – edycja III”. Celem  projektu jest zwiększenie wiedzy uczniów o jakości i cechach produktów pszczelich – miodu, pyłku kwiatowego, pierzgi, propolisu, mleczka pszczelego, wosku. A celem działania edukacyjnego jest poznanie znaczenia pszczoły w środowisku. Cele szczegółowe to zapoznanie z życiem pszczół, zapoznanie z wyglądem pszczół, zaznajomienie z podstawowymi zasadami pszczelarstwa, poznanie właściwości miodu, jego rodzaje oraz sposób powstawania i konsumpcji, poznanie znaczenia pszczoły dla przyrody i człowieka.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Józefa Winnicka-Sawczuk wraz z Pauliną Domaradzką. Do realizacji zadania zaproszony jest Sławomir Chłopecki, który w sposób profesjonalny zajmuje się pszczelarstwem. W szkole rozmieszczone zostały plakaty edukacyjne i kalendarze, zorganizowany został kącik tematyczny, w którym umieszczone są otrzymane plakaty, ul dydakyczno-pokazowy i wszystkie pomoce dydaktyczne. W pierwszy dzień wiosny zaplanowaliśmy zorganizować szkolny Dzień Pszczoły Bohatera, poprzedzony szkolnym konkursem plastycznym na temat „Znaczenie pszczół dla przyrody i człowieka, jak możemy dbać o pszczoły w swoim otoczeniu”.  Realizacja programu jest dla uczniów wielką przygodą dydaktyczną, zwiększającą poziom wiedzy na temat znaczenia pszczół w życiu człowieka.

Józefa Winnicka-Sawczuk i Paulina Domaradzka

Zdjęcia