Dnia 23 listopada odbyło się w szkole spotkanie uczniów naszej szkoły z policjantami. Do spotkania doszło dzięki komisarzowi Komisariatu Policji w Dukli panu Jerzemu Szwastowi i starszemu aspirantowi Dariuszowi Maślance z Komendy Miejskiej w Krośnie . Do szkoły przybył z prelekcją sierżant sztabowy Paweł Łukaszewski z Dukli i młodszy aspirant Robert Śliwa z Krosna. Aspirant Śliwa przybył razem ze swym podopiecznym psem tropiącym. Zajęciami objęli panowie prawie 300 uczniów, którzy byli niesłychanie zadowoleni i zainteresowani. Tematyka spotkania obejmowała dwie płaszczyzny – „Bezpieczeństwo dzieci w różnorakich sytuacjach” i „Działania operacyjne z udziałem psa przewodnika”. Wysoki poziom prelekcji oraz wspaniałe zaprezentowanie możliwości działania psa przewodnika w znacznym stopniu przyczyniły się do podniesienia wiedzy i świadomości uczestników. Wszyscy dziękują za przeciekawe zajęcia i proszą o kolejne w przyszłości.

 

Józefa Winnicka- Sawczuk