Informuję, że zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, które przedłuża do 14 lutego naukę zdalną dla klas IV-VIII.
KlasyI-III uczą się bez zmian w trybie stacjonarnym.

W imieniu dyrekcji szkoły Arkadiusz Twardzik