Konkurs „W świecie baśni” rozstrzygnięty

Od wielu lat organizuję konkursy, w których warunkiem uczestnictwa jest znajomość pewnych lektur, np. wybranych mitów, baśni H. Ch. Andersena czy innych książek dla dzieci i młodzieży. Konkursy czytelnicze cieszą się dużym powodzeniem, mimo że uczniowie muszą zapoznać się z treścią podanych wcześniej utworów.

W poniedziałek 9 maja uczniowie z klas czwartych wzięli udział w konkursie ,,W świecie baśni”. Jego celem było popularyzowanie utworów braci Grimm i Ch. Perraulta oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych i wdrażanie dzieci do regularnego czytania.

Wśród uczestników wnikliwą znajomością baśni wykazali się następujący uczniowie:

  • I miejsce – Katarzyna Nowak kl. IV a
  • II miejsce – Bartłomiej Burczyk kl. IV a
  • III miejsce – Kinga Brulińska kl. IV a

Czwartoklasistom dziękuję za udział w konkursie.

Wanda Gunia