Nagrodzeni w Konkursie wiedzy o baśniach i bajkach dla klas IV–VI

Podobnie jak w ubiegłym roku także i w tym odbył się konkurs, którego celem było popularyzowanie baśni i bajek. Konkurs adresowano do uczniów klas IV – VI. Warunkiem wzięcia w nim udziału było przeczytanie znanych utworów. W konkursie wzięło udział 23 uczniów, którzy wykazali się wnikliwą znajomością treści lubianych baśni i bajek oraz ogólnymi wiadomościami o podanych utworach i ich twórcach.

Wyniki konkursu są następujące:

  1. miejsce – Kinga Jakieła, kl. Vb
  2. miejsce – Kinga Brulińska, kl. Va
  3. miejsce – Nina Kogut, kl. Va

Wyróżnienia:

  • Maja Pernal – kl. Va
  • Filip Dereniowski – kl. IVc
  • Natalia Ciura – kl. Vc
  • Dominika Gosztyła – kl. Va
  • Bartosz Burczyk – kl. Va

Zwycięzcom gratulujemy!

 

Organizatorzy:

Jolanta Czaja, Barbara Czaja, Wanda Gunia