IMG_7487.JPG 2 grudnia 2013 roku klasa 5a pod opieką nauczyciela przyrody Katarzyną Poradyło i pedagoga szkolnego panią Marią Martowską udała się do Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

W sali ekspozycyjnej uczniom został zaprezentowany multimedialny spektakl przyrodniczy, który opowiada o historii kształtowania się obecnego krajobrazu Beskidu Niskiego. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób powstał flisz karpacki, jak wyglądał teren obecnego Beskidu Niskiego w poszczególnych okresach geologicznych oraz kiedy pojawili się pierwsi ludzie na tym terenie.

Następnie uczniowie zwiedzili muzeum przyrodnicze. Po oglądnięciu ekspozycji i wysłuchaniu lektora uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując testy o różnym stopniu trudności w czterech kioskach multimedialnych. Mogli również zapoznać się z różnorodnością przyrody ożywionej i nieożywionej dzięki tekstom o Parku, zdjęciom, filmom a także mapom tematycznym znajdujących się w kioskach multimedialnych. Okazało się, że uczniowie bardzo uważnie słuchali i wiele informacji zapamiętali, dzięki czemu testy wypadły bardzo dobrze.

W Ośrodku Edukacyjnym uczniowie wzięli udział w zajęciach o ochronie przyrody w Polsce i na świecie. Podczas zajęć wszyscy pracowali bardzo aktywnie w grupach, a następnie każda grupa przedstawiła wyniki swojej pracy na forum.

 

Katarzyna Poradyło