Uczniowie klas drugich wzięli udział w bardzo ciekawych zajęciach przeprowadzonych przez panią Marię Stankiewicz, która z ramienia Nadleśnictwa Dukla zajmuje się edukacją dzieci w zakresie leśnictwa i ochrony środowiska leśnego. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali prelekcji na temat warstw lasu, rodzajów drzew oraz zwierząt zamieszkujących środowisko leśne. Pani Maria przekazała dla klas ciekawe karty dydaktyczne oraz książeczki o lesie. Uczniowie wręczyli pani Stankiewicz laurki, wyrecytowali wiersze o lesie i pracy leśnika.

Józefa Winnicka-Sawczuk