W piątek 26 kwietnia 2024 roku odbył się uroczysty apel z okazji 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Montaż słowno- muzyczny przygotowany został przez uczniów klasy 3a oraz klas czwartych i piątych pod kierunkiem nauczycieli: Cecylii Ganczarskiej i Wandy Guni. W dniu 3 maja ta sama inscenizacja została wystawiona również w kościele farnym w Dukli dla mieszkańców naszej gminy. Występujący narratorzy oraz recytujący wiersze przybliżyli w przejrzysty sposób okoliczności uchwalenia pierwszej europejskiej konstytucji, a repertuar pieśni i piosenek podniósł nastrój uroczystości. Należy też wspomnieć o solistach, którzy zaprezentowali duże umiejętności wokalne. Wszystkim na pewno podobało się, co potwierdzili ogromnym aplauzem. Mam nadzieję, że ten występ pozostawi również w pamięci ślad historyczny, patriotyczny i osobisty.

S. Fornal

Zdjęcia