[warning]

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty (art. 14 ust. 3) dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Przygotowanie to może być realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z zapisami w prawie.

Nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty, przesuwa obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich na wrzesień 2014 roku co oznacza, iż do tego czasu decyzję o rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w roku 2007 nadal podejmować będą rodzice.

Dzieci urodzone w roku 2007, które nie pójdą do I klasy szkoły podstawowej od 1 września 2013 r., będą nadal przedszkolakami

W myśl nowelizacji Ustawy o Systemie Oświaty rok szkolny 2014/2015 będzie pierwszym rokiem, w którym wszystkie dzieci sześcioletnie, a więc urodzone w 2008r. zostaną objęte obowiązkiem szkolnym i rozpoczną naukę w I klasie szkoły podstawowej.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz.176)

[/warning]

 Lucyna Gumienny

w-ce dyrektor

ZS nr 1 w Dukli