Ogłoszenie
Piątek – 02-11-2018 jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.
Obiady i dowozy w tym dniu nie będą organizowane. Świetlica szkolna pełni dyżury od 630 do 1600.

                                                                                                                     Stanisław Fornal

wicedyrektor