[dropshadowbox align=”none” effect=”perspective-left” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]

Środa – 23-03-2016 jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Obiady i dowozy w tym dniu nie będą organizowane. Świetlica szkolna pełni dyżury od 630 do 1600.

 Stanisław Fornal

 wicedyrektor.[/dropshadowbox]