Piątek:  27-05-2016 jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Obiady i dowozy w tym dniu nie będą organizowane. Świetlica szkolna pełni dyżury od 630 do 1600.