Środa – 12-04-2017 jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Obiady i dowozy w tym dniu nie będą organizowane. Świetlica szkolna pełni dyżury od 630 do 1600.

                                                                                                                      Stanisław Fornal

                                                                                                                          wicedyrektor