Piątek – 31-05-2013 jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Obiady i dowozy w tym dniu nie będą organizowane. Świetlica szkolna pełni dyżury od 700 do 1200.

                                                                                                                                                                                                             wicedyrektor

        Stanisław Fornal