02.05 (środa) i 04.05.2012 (piątek) są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych. Dyżury opiekuńcze pełni świetlica szkolna w godzinach: 700 -1300. Dowozy uczniów i obiady nie będą w tych dniach organizowane.

Dyrekcja