Druga edycja dobrowolnego badania wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich szkół podstawowych, która odbędzie się 22 maja 2012 roku, jest organizowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i przy jego akceptacji. Uczniowie naszej szkoły już po raz drugi przystąpią do badania.
Celem Badania jest dostarczenie szkołom:
a) wysokiej jakości narzędzi do rzetelnego badania umiejętności językowych i matematycznych uczniów kończących klasę trzecią,
b) danych pozwalających na ocenę poziomu opanowania podstawowych umiejętności językowych i matematycznych uczniów w odniesieniu do wyników badanej populacji,
c) wskazań do interpretacji uzyskanych wyników i wykorzystania jej w praktyce dydaktycznej na I i II etapie kształcenia,
d) wyników badań umiejętności uczniów, które pozwolą po zestawieniu z wynikami sprawdzianu w klasie szóstej, obliczyć EWD szkoły na II etapie kształcenia.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych uczniów, rodziców oraz nauczycieli do śledzenia bieżących informacji na stronie www.obut.edu.pl
Dyrektor Jerzy Pęcak