I. 03-04-2012 (wtorek) – sprawdzian klas szóstych:

  • dzień ten jest wolny od zajęć lekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej oraz dzieci z klas zerowych,
  • świetlica szkolna czynna jest w godz. 700-1600,
  • odjazdy autobusów we wszystkich kierunkach – 1100,

II. 04-04-2012 (środa) – Wielka Środa – spowiedź od godz. 900

  • wychowawcy klas szkoły podstawowej organizują opiekę nad uczniami w godzinach: 800-1045,
  • wychowawcy klas zerowych organizują opiekę nad dziećmi w godzinach: 700-1045,
  • autobusy dowożą dzieci, tak jak w dni nauki szkolnej – odwożą  odpowiednio, we wszystkich kierunkach o godzinie 1045,
  • świetlica szkolna pełni opiekę nad uczniami od 700 do 1600.

Obiady w tych dniach nie będą wydawane.