Organizacja zajęć w dniu: 04-04-2013 (czwartek)
Sprawdzian klas szóstych:

 

  • dzień ten jest wolny od zajęć lekcyjnych dla uczniów  szkoły podstawowej oraz dzieci z klas zerowych,
  • świetlica szkolna czynna będzie w godz. 700-1600,
  • odjazdy autobusów we wszystkich kierunkach – 1100,
  • obiady w tym dniu nie będą wydawane.

 

Stanisław Fornal

wicedyrektor