W dniu 30 września 2022 r. odbyło się pasowanie na uczniów dzieci uczęszczające do klas pierwszych. Uroczystość przygotowały wychowawczynie: Krystyna Jaracz, Kamila Paszek-Czupińska i Ewelina Urbańska-Lega. Dyrektor szkoły Jerzy Pęcak w obecności przybyłych rodziców przekazał życzenia: pomyślności, sukcesów i dobrej współpracy środowiska szkolnego. Uczniowie w prezentowanej inscenizacji pokazali swoje umiejętności wokalne i szkolną dojrzałość. Poprzez okazywane owacje nikt nie miał wątpliwości, że zasłużyli sobie na pasowanie. Reszta na zdjęciach …

S. Fornal