Piątek – 04.06.2021 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu nie będą organizowane dowozy i wydawane obiady. Jedynie świetlica szkolna będzie pełniła dyżury w godzinach: 6:30-16:00.

Stanisław Fornal