W dniach 9 – 12 września 2014 roku w naszej szkole będzie trwała kampania wyborcza, podczas której kandydaci na

PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU SZKOLNEGO

zaprezentują swoje programy.
A cała klasa organizuje kampanię wyborczą dla swojego kandydata
i zachęca społeczność szkolną do głosowania właśnie na ich przedstawiciela.
Prosimy o przestrzeganie ORDYNACJI WYBORCZEJ
i poszanowania zasad obowiązujących podczas wyborów.
Wybory odbędą się w dniu 15 września na lekcji trzeciej w szkolnej bibliotece.
Do głosowania zostaną wytypowane (drogą losową) po 10 osób z klas IV, V i VI.

Opiekunowie Samorządu:
Katarzyna Poradyło
Dorota Szczepanik
Wacław Soliński