Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom różnych dzieci, w tym ze Specyficznymi Potrzebami Edukacyjnymi, Szkoła Podstawowa w Dukli w roku szkolnym 2023/2024 realizowała zadania w  ramach udziału w Ogólnopolskim Projekcie  Społeczno-Edukacyjnym  „Mój SPE-cjalny bohater”,  który  był objęty Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Projekt miał na celu popularyzację wiedzy na temat możliwości rozwoju osób z niepełnosprawnością, ukazanie obecności tych osób w bliższym i dalszym otoczeniu dzieci, kształtowanie wrażliwości, empatii i tolerancji dla różnic międzyludzkich, zintegrowanie uczestników projektu podczas wspólnych działań, wymianę wiedzy i doświadczeń między nauczycielami z całej Polski.

W ciągu całego roku szkolnego uczniowie przystąpili do wykonania różnorodnych zadań sensorycznych w obrębie zmysłów: dotyku, wzroku, smaku, słuchu i węchu. Wykonali również pracę projektową związaną z osobą niepełnosprawną ze świata sportu.

W związku z obchodami Dnia Niewidomych 13 listopada została przygotowana okolicznościowa gazetka oraz przeprowadzono zajęcia, podczas których uczniowie wykonywali zadania z zasłoniętymi oczami, tym samym realizując zadania w obrębie zmysłu WZROKu. Było to: losowanie przedmiotów i zgadywanie kształtu i struktury; nakładanie i układanie koralików, przewlekanie sznurowadła przez drobne otwory, rysowanie w założonych okularach ze specjalnymi szkiełkami, rozpoznawanie różnych struktur. Uczniowie poznali również, jakie możliwości komunikacji mają osoby niewidome, np. alfabet Braille’a. Wysłuchali fragmenty książki pt. „Wielkie sprawy w małych głowach”.

Następnie został zorganizowany szkolny konkurs plastyczny pt. „Z pędzlem przez świat – niepełnosprawność w oczach dziecka”. Celem konkursu było: uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy osób z niepełnosprawnością, kształtowanie pełnych tolerancji, szacunku, równości, integracji postaw i zachowań wobec niepełnosprawności oraz burzenie barier i wzmacnianie pozytywnych więzi społecznych, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży oraz  inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki. Tematem prac było przedstawienie świata współczesnego w świetle takich wartości jak miłość, tolerancja, przyjaźń, szacunek, integracja, kształtowanie wzajemnych relacji bez barier społecznych. Umiejętność wyrażania empatii, wrażliwości, kreowanie prawidłowych postaw wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Prace plastyczne mogły być wykonane dowolnym materiałem plastycznym (np. kredki, farby, flamastry), ale bez użycia rąk, malując ustami, stopami lub wykorzystując inną część ciała, dzięki temu zostało zrealizowane kolejne zadanie w obrębie DOTYKu.  Konkurs adresowany był do dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I-VIII SP w Dukli. Do Organizatorów wpłynęło 34 prace. Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody niespodzianki.

W kolejnym etapie przeprowadzono zajęcia poświęcone były zmysłom: SMAKu i WĘCHu. Uczniowie rozróżniali różne zapachy i smaki, przyporządkowywali do nich odpowiednie produkty i symbole. Mieli możliwość poznania nowych zapachów np. lawenda, goździki, tymianek. W trakcie zajęć uczniowie segregowali i nazywali produkty słone, słodkie, kwaśne i gorzkie. Podsumowaniem były gry planszowe oraz degustacja smakołyków. Zajęcia uświadomiły uczniom, jak ważną rolę odgrywają zmysły w codziennym życiu i prawidłowym funkcjonowaniu.

W ramach  zadania z kategorii zmysłu SŁUCH. Uczniowie w takt muzyki wystukiwali rytm ze zrobionych wcześniej samodzielnie instrumentów. Ponadto rozpoznawali dźwięki udostępnione dzięki odpowiedniemu programowi na tablicy interaktywnej

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia zostało zrealizowane zadanie projektowe o znanej osobie niepełnosprawnej z dziedziny sportu.  Uczniowie wykonali  168 puzzli na temat znanej tenisistki – Natalii Partyki, które złożyli potem w jedną całość. Podczas zajęć wychowawczych obejrzeli filmiki ilustrujące niepełnosprawność tenisistki. Dowiedzieli się i zdali sobie sprawę, że nic nie stoi na przeszkodzie, by realizować swoje pasje i marzenia. Zadawali mnóstwo pytań i włączali się w dyskusję, co świadczy o tym, że temat niepełnosprawności jest niezmiernie ważny. Wszystkie puzzle utworzyły jeden, wspólny, spójny komplet,  co świadczy o tym, że praca zespołowa jest bardzo ważna i przynosi satysfakcjonujące rezultaty.

Na podsumowanie Ogólnopolskiego Projektu Społeczno-Edukacyjnego „Mój SPE-cjalny bohater” odbyła się lekcja podsumowująca, w której  udział wzięli uczniowie klasy 1b. Dzieci doświadczały wiosnę  wszystkimi zmysłami tak, jak robią to osoby niepełnosprawne. W trakcie zajęć uczniowie odnajdywali oznaki wiosny, poczuli jej zapach i smak. Siali trawę, dotykali przedmiotów kojarzących się z wiosną, inscenizowali ruchem słowa  piosenki pt. „Wiosna”.  Na koniec  obyła się degustacja smakołyków. Stymulacja polisensoryczna uświadomiła dzieciom, że świat poznajemy wielozmysłowo. Dzięki zmysłom widzimy otaczający nas świat, słyszymy jego dźwięki, czujemy i rozróżniamy smaki i zapachy.

Dziękujemy Uczniom i Nauczycielom, którzy włączyli się w tę wspólną akcję.

Paulina Domaradzka – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Maria Martowska – pedagog szkolny

Katarzyna Opałka– pedagog szkolny

Monika Raczkowska-Buczek – pedagog specjalny

Anna Świdrak – nauczyciel współorganizujący kształcenie